O NAS

 Szkoła Beyond, to szkoła dla której skuteczne nauczanie języka angielskiego jest wielką pasją. Naszym priorytetem jest profesjonalizm, najwyższa jakość nauczania oraz zadowolenie każdego Klienta.

 

Nasi najmłodsi słuchacze uczą się języka angielskiego w oparciu o metodę, która bazuje na komunikacji i zabawach ruchowych.

Młodzieży i maturzystom pomagamy opanować język obcy w takim stopniu aby uzyskać najlepszy wynik egzaminu dojrzałości.
Studentom i osobom dorosłym pomagamy rozwijać zdolności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w pracy i podczas podróży a firmom oferujemy możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Naukę w naszej szkole można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie (u nas nie ma semestrów). W większości szkół grupy liczą nawet 15 osób. U nas grupa standardowa liczy maksymalnie 10 osób. Możecie Państwo też uczyć się w tylko 4 osobowej grupie lub uczęszczać na lekcje indywidualne. Gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę oraz szybki postęp w mówieniu

 

Co nas wyróżnia od innych szkół:


• u nas studenci prowadzą dialog po angielsku przez całą lekcję
• dbamy aby każdy student na lekcji mówił jednakową ilość czasu
• uczymy posługiwać się językiem angielskim bez tłumaczenia na język polski
• używamy żywego języka i zwrotów angielskich
• uczymy mówić płynnie pełnymi zdaniami od pierwszych lekcji
• gramatykę ćwiczymy w trakcie konwersacji, nie podczas żmudnych ćwiczeń do wypełniania
• nie zadajemy prac domowych